Pět prodejních míst míst pro neziskové organizace

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, p. o. (příspěvková organizace městské části Brno-střed) nabízí v rámci předvánočních venkovních akcí pět prodejních míst, na kterých neziskové organizace mohou prodávat své výrobky či prezentovat svou činnost.

Tři stánky budou umístěny na Moravském náměstí, dva na Zelném trhu. Neziskovky, jejichž posláním je převážně humanitární pomoc, sociální a zdravotní péče, ochrana zvířat apod., neplatí pronájem stánku, uhradí pouze spotřebovanou elektrickou energii. Prodejní místa budou poskytnuta na určitá časová období tak, aby se vystřídalo pokud možno co nejvíce neziskových organizací, které projeví zájem.

O přidělení prodejního místa lze zažádat do 2. 11. 2018 do 15 hodin prostřednictvím přiložených žádostí:

Před podáním žádosti si prosím pečlivě prostudujte zásady poskytnutí prodejních míst:

Vyplněné Žádosti o poskytnutí prodejního místa na akce Advent na Zelňáku či Advent na Moraváku pro rok 2018 je možné podávat do 2. listopadu 2018 do 15.00 hod. (rozhodující je datum doručení) a to standardním způsobem doručování:

 1. Službou poštovní přepravy v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „NEZISKOVKY ADVENT“ na adresu:
  Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace
  Koliště 645/29
  602 00 Brno
 2. Osobně v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „NEZISKOVKY ADVENT“ na adresu:
  Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace
  Koliště 645/29
  602 00 Brno

  a to: pondělí – pátek, vždy 9.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.

 3. Formou vytištěných / naskenovaných listinných dokumentů zaslaných elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky organizátora neziskovky@kaveeska.cz.

Bližší informace zájemcům podá Adéla Jelínková, tel.: 702 012 179, e-mail: neziskovky@kaveeska.cz
Informace o výsledku výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.kaveeska.cz do 9. 11. 2018.